پرش لینک ها

Tag: گفتگو با کودک

شرایط گفت‌و‌گو با کودک در تربیت جنسی کودک

شرایط گفتگو با کودک در تربیت جنسی کودک

در مطالب قبل در خصوص اهمیت آموزش حفاظت از بدن و شناساندن حریم جنسی کودکان صحبت کردیم و گفتیم هیچ راهی جز آگاهی بخشی به کودک نمی‌تواند او را از تعرضات جنسی و آزارهای جسمی، ذهنی و کلامی در امان نگاه دارد. متاسفانه دانستیم که بسیاری از والدین نسبت به