پرش لینک ها

Tag: پوشش کودکان

آموزش‌های غلط رسانه‌ها در مورد پوشش

آموزش‌های غلط رسانه‌ها در مورد پوشش کودکان و نوجوانان

رسانه ها یکی از منابع مهم اطلاعاتی امروزه محسوب میشوند. یک رسانه میتواند اطلاعات مختلفی را در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار دهد. اما اینکه چگونه از این اطلاعات استفاده شود و همینطور تشخیص اینکه کدامیک از خروجی های یک رسانه مناسب هستند به عهده ما قرار دارد. یکی از

پوشش و نقش مهم آن در تربیت کودکان

پوشش کودک و نقش مهم آن در تربیت جنسی کودکان

یکی از نیاز های اولیه ی هر انسان پوشش و لباس اوست. از دوران کودکی با لباس های مختلف شروع میشود و تا مرگ نوعی لباس را انتخاب کرده و به تن میکنیم. در واقع پوشش میتواند بیانگر خیلی از تفکرات باشد و به نوعی پوشش ما آیینه ای از