پرش لینک ها

Tag: مطالعه کودکان

تشویق کودکان به مطالعه: چطور کودکم را به مطالعه و یادگیری تشویق کنم؟

چطور کودکم را به مطالعه و یادگیری تشویق کنم؟

تشویق کودکان به مطالعه یکی از مهمترین وظایفی است که بردوش والدین نهاده شده است. شاید همه دانشجویان و دانش آموزان، دانشجو و دانش آموز خوبی نباشند، اما کودکان بهترین یادگیرندگان هستند. ما باید به آنها آموزش‌های لازم را ارائه دهیم. شخصیت کودک در شکل گیری وضعیت تحصیلی او در