پرش لینک ها

Tag: فایل آموزشی صوتی

ایده یک ویروس خطرناک

فایل صوتی فوق العاده «ایده یک ویروس خطرناک»

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ… بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است فایل‌ صوتی فوق العاده « ایده یک ویروس خطرناک » با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی) قسمت اول: ایده یک ویروس خطرناک قسمت دوم: ایده یک ویروس خطرناک
تحلیل انیمیشن زیبای ورود به بهشت توسط علی نقی زاده

فایل صوتی تحلیل انیمیشن ورود به بهشت توسط علی نقی زاده

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ… بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است فایل صوتی تحلیل انیمیشن ورود به بهشت یا درخواست‌های آسمانی توسط علی نقی زاده با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی) [movedo_single_image image_mode="thumbnail" image="19562"] مخاطبین این فایل صوتی اولویت
فرهنگ اصالت شهروندی برای شهر نشینی

فایل صوتی فرهنگ اصالت شهروندی برای شهرنشینان

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ… بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است فایل صوتی فرهنگ اصالت شهروندی و شهرنشینی با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی) [movedo_single_image image_mode="thumbnail" image="19546"] مخاطبین این فایل صوتی اولویت اول: خانواده‌ها، شهرنشینان اولویت‌های بعد: والدین، فرهنگ
صداقت هوشمندانه در مقابل صداقت احمقانه

فایل صوتی صداقت هوشمندانه در مقابل صداقت احمقانه

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ… بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است فایل صوتی صداقت هوشمندانه در مقابل صداقت احمقانه با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی) [movedo_single_image image_mode="thumbnail" image="19554"] مخاطبین این فایل صوتی اولویت اول: خانواده‌ها، جوانان اولویت‌های بعد: والدین،
قانون تعادل بین آگاهی و حرکت ، علم و عمل

فایل صوتی قانون تعادل بین آگاهی و حرکت

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ… بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است فایل صوتی قانون تعادل بین آگاهی و حرکت با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی) [movedo_single_image image_mode="thumbnail" image="19560"] مخاطبین این فایل صوتی اولویت اول: نوجوانان، جوانان، دانش‌جویان اولویت های
سگ ها و نگهداری از سگ در خانواده

فایل صوتی سگ و تاثیر نگهداری از سگ‌ها در خانواده

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ… بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است فایل صوتی نگهداری از سگ با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی) [movedo_single_image image_mode="thumbnail" image="19556"] مخاطبین این فایل صوتی اولویت اول: خانواده ها، زوجین اولویت های بعد: فرهنگ سازان،
نوجوان و انتخاب های مهم نوجوانان در آینده و کنکور و سیستم آموزشی ایران و دانشگاه

فایل صوتی نوجوان و انتخاب‌های مهم زندگی او

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ… بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است فایل صوتی نوجوان و دوره نوجوانی با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی) [movedo_single_image image_mode="thumbnail" image="19558"] مخاطبین این فایل صوتی اولویت اول: نوجوانان اولیت های بعد: محصلین، والدین و