پرش لینک ها

Tag: شناسایی استعداد

کارگاه سنجش استعداد و کشف نبوغ ویژه

کارگاه استعدادیابی و شناسایی استعداد‌ها (نقشه راه زندگی حرفه ای) – با راهبری علی نقی زاده

کارگاه استعدادیابی و شناسایی استعدادها(نقشه راه زندگی حرفه ای) آموزش حرفه‌ای‌ترین مدل‌ها در کشف استعداد (کارگاه ۵ ساعته) “همه نابغه‌اند اما اگر شما نبوغ یک ماهی را با توانایی‌اش برای بالا رفتن از یک درخت بسنجید، او در تمام زندگی‌اش با این باور خواهد زیست که یک کودن تمام‌عیار است.”