پرش لینک ها

Tag: سو استفاده جنسی

چطور کودک خود را واکسیناسیون روانی کنید؟

واکسیناسیون روانی چیست؟ چطور کودکم را واکسیناسیون روانی کنم؟

هر کدام از شما والدین در طول رشد کودک به او در مورد سوزاننده بودن آتش صحبت میکنید، به او میگویید که نباید به اجسام تیز و برنده دست بزند، اما این‌ها تنها بخشی از فراهم کردن امنیت کودک هستند. مقوله‌‌ای به نام امنیت جنسی کودک هم وجود دارد که باید

بررسی مصداق‌های سو استفاده جنسی از کودکان

کودکان پاک به دنیا می آیند و از حقوق اولیه آن ها امنیت جنسی است. شما بعنوان والدین بسیاری از مشکلات و سختی ها را تحمل میکنید و به تنهایی آن ها را حل میکنید، تنها برای یک چیز، و آن احساس امنیت برای فرزندانتان است. حتی تصور درگیر شدن