پرش لینک ها

Tag: سبک زندگی

my-lifestyle کارگاه آموزشی ” سبک زندگی من” برنامه تعالی فردی (۵ ساعت)

کارگاه آموزشی «سبک زندگی من»(برنامه تعالی فردی در ۵ ساعت)

کارگاه آموزشی « سبک زندگی من »(برنامه تعالی فردی در ۵ ساعت) کارگاهی بسیار جذاب و چالش بر انگیز در ۵ ساعت آموزش با ۱۵تغییر کلیدی در ۳۰ روز درباره کارگاه سبک زندگی من... سبک زندگی (Lifestyle)، یک شیوه‌ی مشخص و قابل مشاهده از زیستن است. یک کارگاه بی نظیر