پرش لینک ها

Tag: روان شناسی زن و مرد

Male-and-female-psychology تمام روان شناسی زن و مرد (زنان و مردان ایرانی) (4ساعت)

تمام روان شناسی زن و مرد (زنان و مردان ایرانی)؛ کارگاه ۴ ساعته «با راهبری علی نقی زاده»

تمام روان شناسی زن و مرد (زنان و مردان ایرانی) - کارگاه 4 ساعته از کیسی و چیستیِ کسی که می‌خواهیم یک عمر با او زندگی کنیم، چقدر اطلاعات داریم؟ این  کارگاه  آموزشی فوق حرفه ای، مناسب چه کسانی است؟ در حال آشنایی با یکدیگر هستند و می خواهند یک