دوره زبان بدن

یکی از موضوعات مهم در آموزش مهارت های موثر ارتباط و تاثیر گذاری، آموزش زبان بدن یا Body Language می باشد.این آموزش جذاب به ما کمک می‌کند تا «در ارتباطاتمان ، پیام خود را شفاف و دقیق به طرف مقابل خود ارسال کنیم و همینطور تا حد امکان پیام های او را دقیق‌تر دریافت و تحلیل کنیم.»

*نام شما
ایمیل شما
*روز
*تعداد افراد
*قابلیت ها
Telephone*