بسته تغییر و تحول

بسته های تغییر و تحول یکی از مهمترین و منحصر به فرد‌ترین خدمات علی نقی زاده هستند که در قالب پکیج‌های تلفیقی از چند خدمت مختلف به مخاطبین عرضه میگردند. آموزش‌های صوتی، ویدئو‌های آموزشی، کارگاه‌های حضوری و جلسات مصاحبه تخصصی فردی از جمله مهمترین بخش های یک بسته تغییر و تحول است.

دانش نه گفتن بسته تغییر و تحول دانش نه گفتن

دوره جامع دانش نه گفتن

479 479 علی نقی زاده
سکوت و گفتگو- بسته جامع تغییر و تحول سکوت و گفتگو

دوره جامع 40 روزه سکوت و گفتگو

479 479 علی نقی زاده
*نام شما
ایمیل شما
*روز
*تعداد افراد
*قابلیت ها
Telephone*