فایل صوتی قانون تعادل بین آگاهی و حرکت

300 300 علی نقی زاده

…ــیادگیری، رمز بالندگیستـــ…

بیش از ۴۰ دقیقه آموزش صوتی رایگان که هزاران نفر را متحول کرده است

فایل صوتی قانون تعادل بین آگاهی و حرکت

با صدای علی نقی زاده (نویسنده، روانشناس و آینده پژوه فردی)

قانون تعادل بین آگاهی و حرکت ، علم و عمل

مخاطبین این فایل صوتی

  • اولویت اول: نوجوانان، جوانان، دانش‌جویان
  • اولویت های بعد: والدین، مسئولین و مربیان آموزشی و پرورشی، برنامه ریزان آموزشی

توضیحات

علی نقی زاده در این فایل صوتی به بررسی رابطه بین علم و عمل یا آگاهی و حرکت میپردازد. به اضطراب ها و کاهش کارکرد و عملکرد های انسان ها اشاره می کنند. آقای نقی زاده در این فایل ضوتی به خسارت های عظیمی که به ذهن میتوان زد اشاره میکنند. همچنین ایشان به توهم دانایی افراد میپردازند و فقدان آگاهی را نیز باعث خسران در عمر آدمی می شمرند. عدم توجه به تعادل در آگاهی و حرکت بسیار کشنده و مخرب است.

تک ستارهدو ستارهسه ستارهچهار ستارهپنج ستاره امتیاز 5٫00 براساس 1 رأی

علی نقی زاده

دو تولد در زندگی انسان وجود دارد زمانی که به دنیا می‌آید و زمانی که آگاه می‌شود چرا به دنیا آمده؟اکثر مردم فقط یک تولد را در طول زندگی درک می‌کنند فقط به دنیا می‌آیند…

All stories by : علی نقی زاده

دیدگاهی بگذارید


*نام شما
ایمیل شما
*روز
*تعداد افراد
*قابلیت ها
Telephone*